Klant erger je Niet

Omschrijving

Klant-erger-je-niet is een training in klantgericht ondernemen in de vorm van een business game. De training is bij uitstek geschikt om medewerkers (en managers) het belang van klantgerichtheid en klanttevredenheid te laten ervaren en de inzichten te gebruiken om actie te ondernemen in de eigen organisatie. In deze spelsimulatie is het de doelstelling om aan de klantwensen te voldoen én tegelijkertijd ook de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Belangrijke principes zoals klanttevredenheid, klantwaarde, klantloyaliteit, klantbehoud en het creëren van klantambassadeurs zijn de rode draad door de game.

Leerdoelen

 • Een heldere visie helpt de organisatie om de aandacht te richten op dat wat belangrijk is
 • Een heldere strategie helpt medewerkers om prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken Je verdiepen in de behoeften en wensen van de klant zorgt voor een betere dienstverlening
 • Duidelijk zijn in wat de klant mag verwachten en je beloftes nakomen draagt bij aan de klanttevredenheid
 • Opbouwen van een persoonlijke relatie met klanten zorgt voor nuttige klantinformatie en de o zo belangrijke ‘gunningsfactor’
 • Elkaar feedback geven zorgt ervoor dat iedereen beter kan gaan presteren
 • Proactief op zoek gaan naar mogelijkheden om de klanttevredenheid te vergroten zorgt voor klantambassadeurs (promoters) Snel en adequaat oplossen van klachten is belangrijk om klanten tevreden te maken
 • Activeren van je klantambassadeurs draagt bij aan het binnenhalen van nieuwe klanten
 • Klanttevredenheid is zo sterk als de zwakste schakel, dus het is belangrijk om de interne processen goed op orde te krijgen
 • Achterhalen van de juiste klantinformatie is de basis om de klantbediening te optimaliseren
 • Analyseren van klantgegevens is belangrijk om klantinzicht te verwerven en commerciële kansen te identificeren Het is belangrijk om klantinformatie te registreren en met elkaar te delen – bijvoorbeeld via een CRM-systeem – zodat iedere medewerker hetzelfde klantbeeld heeft
 • Benut klantinformatie om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen
 • Om klanten optimaal te bedienen is het belangrijk dat alle schakels in de klantketen goed met elkaar samenwerken
 • Iedere medewerker dient een goed begrip te hebben van zijn rol en toegevoegde waarde in de klantketen
 • Sturen op de juiste prestatie-indicatoren is belangrijk om te zorgen dat medewerkers de juiste dingen doen.

Toepassing

Iedereen van secretaresse tot directeur kan meedoen. De businessgame is zowel geschikt voor organisaties die verkopen aan consumenten (b2c) als in de zakelijke markt (b2b) en ook voor overheidsinstellingen, zorginstellingen en non-profit organisaties.

Klant-erger-je-niet is uitstekend geschikt als training om het belang van klantgerichtheid te benadrukken of als onderdeel van een workshop waarbij de klant meer centraal komt te staan.

Varianten met specifieke doelstellingen :

Klant Erger Je Niet – De CRM versie

Klant Erger Je Niet – De LEAN versie

Klant Erger Je Niet – De KLANTGERICHT SAMENWERKEN

versie Deze game wordt vaaak ingezet als : kick off voor een verandertraject onderdeel van een training of trainingstraject teambuilding met een boodschap op een off site of een bedrijfsdag

Tijdsduur

3-8 uur

Doelgroep

iedereen (van uitvoerend medewerker tot directieniveau)

Aantal deelnemers

8 tot 14 personen per team
meerdere teams tegelijk mogeijk

Talen

NL

(andere talen op aanvraag)