fbpx

Onze aanpak kenmerkt zich door een vaste werkwijze waarbij we een optimaal resultaat nastreven.

1. Verkenning
We starten met een kennismaking waarbij we goed in kaart brengen wat de wensen zijn zodat het voorstel goed aansluit bij de vraag

2. Voorstel
Ons voorstel is altijd maatwerk. Geen klant is hetzelfde, geen training is exact hetzelfde. We werken met vaste onderdelen, maar de samenstelling en invulling moet altijd volledig aansluiten bij de vraag van de klant.

3. Planning
We maken vervolgens een planning waarbij we altijd rekening houden met verwerktijd die deelnemers nodig hebben. Vaak zit er een week tussen trainingssessies zodat er tijd is om het geleerde te overdenken en in praktijk te brengen. Soms is er sprake van huiswerkopdrachten voor de deelnemers.

4. Voortgang
Tijdens een traject houden we nauw contact met zowel opdrachtgever als deelnemers. Op deze manier evalueren we tussentijds hoe het gaat en kunnen we zonodig voor een volgende bijeenkomst bijsturen.

5. Evaluatie
Na een training of traject volgt er altijd een evaluatie gesprek met de opdrachtgever. Wij streven ernaar onze dienstverlening altijd verder te optimaliseren.

Werkwijze van binnen naar buiten
In veel gevallen werken wij met DISC als basis voor onze trajecten omdat dit veel inzicht geeft over de beschikbare kwaliteiten en competenties in een organisatie. DISC vormt de basis om verder te werken aan het effectief gebruiken van deze kwaliteiten.

In onze trainingen en trajecten werken we bewust met de deelnemers van binnen naar buiten. Dat wil zeggen we beginnen bij ik en werken vervolgens naar het team en de organisatie. Elke verandering begint bij zelf inzicht. Zonder deze basis kun je niet de stap naar de ander maken en jouw rol in het grotere geheel zien. Van individuele kracht werken we naar teamkracht en organisatiekracht.

  1. We verbinden deelnemers met hun eigen talenten
  2. Vervolgens verbinden we teamleden met elkaar om beter van elkaars talent gebruik te maken
  3. Tenslotte verbinden we medewerkers met de waarden van hun bedrijf, om zo hun talenten optimaal in te kunnen zetten ten behoeve van de bedrijfsdoelstellingen.